Pintura de cal, mortero de cal
Oli Protector
Sabó manteniment
Cera
You can edit text on your website by
You can edit text on your website by
You can edit text on your website by


Ceres
Olis
Sabò
 

Oli Livos

Kunos 244
Kunos 246

Glanos
Glanos


Sabo Livos
Les pintures de calç natural s’elaboren artesanalment a COM-CAL, a base de calç aèria, carregues minerals i additius específics. Són adequades per pintar qualsevol superfície interior. És un producte transpirable. Es recomana aplicar sobre suport que ja siguin transpirables, idealment sobre morters de calç hidràulica o aèria, de manera que aquest principi de transpirabilitat mantingui la seva funció. Es serveixen a punt per a la seva aplicació. Consultar la carta de colors COM-CAL , també es realitzen colors personalitzats. 
 
PRESENTACIÓ. 

5-10 Litres ( Pintures de Color)
5-10-15 Litres ( Pintura Blanca )
 
Les pintures de calç es presenten en envasos de 5, 10 i 15 litres. Entrega immediata de pintura blanca i colors de la carta. per colors personalitzats s’haurà de fer estudi previ de pigments. 
 
RENDIMENT. 

3-4 m2/capa. 
 
Per una bona cobertura es recomana fer dues capes. El rendiment de les pintures dependrà de l’útil de treball i de suport sobre el que s'aplica. Amb 1 litre es poden pintar uns 3-4 m2/capa. 
 
PREPARACIÓ.
 
Eliminar pols i greixos de la superfície . La preparació del suport garanteix una qualitat superior en la decoració final. 
per mantenir l’homogeneïtat de la pintura és necessari batre abans del seu ús. 
Apliqueu la pintura en capes fines i uniformes. Entre mà i ma espereu un temps d'assecat d'unes 12hores. ( variable en funció de les condicions ambientals). 
 
EINES D'APLICACIÓ. 
 
Rodet, brotxa, pistola o esponja. L'aspecte final variarà en funció de l'eina i del suport. 
 
PRECAUCIONS CLIMÀTIQUES
 
Es recomana aplicar la pintura amb temperatures d'entre 8ºC i 30ºC, i HR<80%. 
Per accelerar el procés de carbonatació, recomanem ventilar un cop acabada l'aplicació. 
No aplicar amb vent i protegir del sol i la puja directes. 
 
TIPUS DE SUPORT. 
 
Sobre qualsevol superfície absorbent, ( guix, pedra, estucs de calç... )també es pot aplicar sobre parets pintades amb pintura plàstica, tot i que es perdrà la transpirabilitat. 
No es recomana sobre pintures hidrofugades o de baixa porositat ( vernís, plàstic, metall...) 
 
APLICACIONS
 
Les pintures de calç COM-CAL, son aptes per a pintar tot tipus de parets interiors en que es desitgin uns acabats de qualitat, respecte mediambiental i confort ( inodora, transpirable, antiestàtica i desinfectant) . 
 
RECOMANACIONS
 
aquesta pintura s’elabora amb pigments minerals i poden donar-se petites variacions de matís entre dues partides diferents. Es recomana fer una prova de color prèvia. 
Si les condicions ambientals varien molt durant l'aplicació , o s'aplica sobre suport diferents es poden donar petites variacions cromàtiques. 
 
SEGURETAT
 
La pintura de calç és alcalina, i es recomana l'ús de guants. En cas de contacte amb els ulls, renteu immediatament amb aigua sense friccionar els ulls. 
 
CONSERVACIÓ I RESIDUS
 
Utilitzar la pintura abans de dos anys de la data de fabricació. 
Netejar les restes de pintura de la tapa i de l’envàs, tancar bé el pot, i conservar en un espai sec i protegit de fonts de calor i gelades. 
els envasos es poden dur a reciclar a un punt verd. ​
Carta de Colors
Fitxa tècnica Pintura de Calç
  1. Title
  2. Title
  3. Title
  4. Title
  5. Title
  6. Title
  7. Title
  8. Title
Pintura de cal, mortero de cal